Gap撈Tech
Author image

36 posts

偷得浮生半日閒

筆者有幸抽中左兩張HSBC $150 紀念鈔票,今日向公司請咗日假特登走去灣仔會展拎。 出門口之前決定帶埋心愛嘅戰友一齊出門口,諗住拎完紀念鈔之後去灣仔啲 Coffee Shop 坐下、寫下Blog、Dup下Code、上網學下野咁。 無錯,又有一個廢青拎住部手提電腦霸住張枱!其實筆者曾經有三個月時間差不多隔日就會到屋企附近的Parcific工作,回想當天做自由人又搵到食,有時去中學代下IT課,是夢寐以求的日子。 出發到會展途中,收到一位都係從事IT行業嘅讀者所發的
閱讀內文