Gap撈Tech

產品分析

Total 1 Post

iMac Pro 其實好抵買!

iMac Pro 已經正式開售,基本配置索價 $38,888,好多人會問其實抵唔抵買? 以阿 Gap 經驗,Apple 大多數 Mac 機嘅基本配置通常都「算抵買」,今次呢部 iMac Pro 價錢更可媲美 DIY 同級配置!
閱讀內文